Samorząd Uczniowski

Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Najważniejszą funkcję w Samorządzie Uczniowskm pełni Rada Uczniowska. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu. Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

 

 

ZADANIA

 

 • Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do SU następnej kadencj;
 • Organizowanie spotkań Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
 • Informowanie uczniów o prawach i obowiązkach;
 • Opieka nad pocztem sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
 • Organizowanie uroczystości szkolnych (akademii, apeli);
 • Organizowanie życia kulturalnego w szkole (np. Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, walentynki, Dzień Kobiet);
 • Organizowanie Wolontariatu - wybór Rady Wolontariatu;
 • Udział w akcjach charytatywnych (np. "Świąteczne Kartki Dobroczynności", "Szkoło Pomóż i Ty", "Góra Grosza");
 • Udział w akcjach szkolnych (np. zbiórka makulatury, zbiórka baterii, telefonów komórkowych, plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek);
 • Upamiętnianie miejsc pamięci walk i męczeństwa Narodu Polskiego a także opieka nad tymi miejscami;
 • Organizowanie konkursów;
 • Pomoc koleżeńska;
 • Organizowanie dyskotek szkolnych.

 

Przewodnicząca  Wiktoria Kucharska  kl.VI a

Zastępca  Igor Madej   kl. VIII b

 


 

 

OPIEKUNOWIE

  

mgr Marzena Górna-Turlejska

mgr Ewelina Jakubczyk

mgr Marlena Mroczkowska - Madejczyk

mgr Lidia Piekarska

mgr Katarzyna Tarnowska

 


Sekcja dekoracyjna:

- wykonywanie gazetek na korytarzu,

- malowanie okolicznościowych plakatów,

- pisanie ogłoszeń na temat imprez, uroczystości, konkursów,

- dekoracja Sali podczas imprez organizowanych przez SU.

 

Sekcja porządkowa:

- przygotowywanie  sali, holu do zaplanowanej uroczystości,

- pilnowanie porządku podczas uroczystości, imprez organizowanych

   przez SU,

- sprawdzanie zmienności obuwia.

 

Sekcja kulturalna:

- przygotowywanie imprez,

- uczestniczenie w montażach słowno -  muzycznych,

- opieka nad sztandarem podczas uroczystości,

- opieka nad miejscami pamięci narodowej,

- organizowanie konkursów,

- organizowanie akcji ekologicznych i charytatywnych.

 

 

Skład pocztu sztandarowego:

 rok szkolny 2018/2019

  - chorąży: Igor Madej  kl. VIII b
  - zastępca chorążego: Marcin Łęgowiak kl. VIII b 

  - asysta:  Zuzanna Korzela   kl. VIII a

                  Ewelina Węgrzyńska kl. VIII c
                 
                  Otylia Turlejska kl. VIII b