Samorząd Uczniowski

Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Najważniejszą funkcję w Samorządzie Uczniowskm pełni Rada Uczniowska. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu. Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

 

 

ZADANIA

 

 • Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do SU następnej kadencj;
 • Organizowanie spotkań Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
 • Informowanie uczniów o prawach i obowiązkach;
 • Opieka nad pocztem sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
 • Organizowanie uroczystości szkolnych (akademii apeli);
 • Organizowanie życia kulturalnego w szkole (np. Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, walentynki, Dzień Kobiet);
 • Udział w akcjach charytatywnych (np. "Szkoło Pomóż i Ty", Góra Grosza");
 • Udział w akcjach szkolnych (np. zbiórka makulatury, zbiórka baterii, telefonów komórkowych, plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek);
 • Upamiętnianie miejsc pamięci walk i męczeństwa Narodu Polskiego a także opieka nad tymi miejscami;
 • Organizowanie konkursów;
 • Pomoc koleżeńska;
 • Organizowanie dyskotek szkolnych.

 

Przewodniczący  Igor Madej  kl.VIIb

Zastępca  Karolina Lech   kl. VI a

Skarbnik  Natalia Gajda kl. VIa

Sekretarz   Anna Masiarek   kl. VIa


 

 

OPIEKUNOWIE

  

mgr Marzena Górna-Turlejska

mgr Ewelina Jakubczyk

mgr Marlena Mroczkowska - Madejczyk

mgr Lidia Piekarska

mgr Katarzyna Tarnowska

 

Sekcja dekoracyjna:

- wykonywanie gazetek na korytarzu,

- malowanie okolicznościowych plakatów,

- pisanie ogłoszeń na temat imprez, uroczystości, konkursów,

- dekoracja Sali podczas imprez organizowanych przez SU.

 

Sekcja porządkowa:

- przygotowywanie  sali, holu do zaplanowanej uroczystości,

- pilnowanie porządku podczas uroczystości, imprez organizowanych

   przez SU,

- sprawdzanie zmienności obuwia.

 

Sekcja kulturalna:

- przygotowywanie imprez,

- uczestniczenie w montażach słowno -  muzycznych,

- opieka nad sztandarem podczas uroczystości,

- opieka nad miejscami pamięci narodowej,

- organizowanie konkursów,

- organizowanie akcji ekologicznych i charytatywnych.

 

 Skład pocztu sztandarowego:

 rok szkolny 2017/2018

 

       - chorąży:  Dawid Gryl kl. VII b
     - zastępca chorążego: Mateusz Kołodziejczyk  kl. VII c 

    - zastępca chorążego: Kacper Odrzywolski kl. VII c

    - asysta:          Zuzanna Korzela   kl. VII a
                                Ewelina Węgrzyńska kl. VII c
                                Monika Matuszczak  kl. VII c
                              
 Otylia Turlejska kl. VII b

rok szkolny 2016/2017

         - chorąży:    Dawid Gryl kl. VI b
     - zastępca chorążego: Mateusz Kołodziejczyk  kl. VI c
     - asysta:         Zuzanna Korzela   kl. VI a
                                Ewelina Węgrzyńska kl. VI c
                                Monika Matuszczak  kl. VI c
                              
 Otylia Turlejska kl. VI b

rok szkolny 2015/2016

         - chorąży:    Artur Klekociński kl. VIb
     - zastępca chorążego:  Łukasz Stefanek  kl. VIb 
     - asysta:         Julita Famulska  kl. VIa
                                Ewelina Węgrzyńska kl. Vc
                                Monika Matuszczak  kl. Vc
                              
 Otylia Turlejska kl. Vb

rok szkolny 2014/2015

         - chorąży:    Marceli Madejczyk kl. VIa
     - zastępca chorążego:   Krzysztof Wieczorek  kl. VIb 
     - asysta:         Natalia Mliczek  kl. VIc 
                                Amelia Madej kl. VIc
                                Katarzyna Maniecka  kl. VIc
                                Oliwia Więcławek kl. VIc

                                Otylia Turlejska kl. IVb

  rok szkolny 2013/2014

         - chorąży:    Marceli Madejczyk kl. Va
     - zastępca chorążego:  Mikołaj Załóg kl. VIb 
     - asysta:         Martyna Dzwonek  kl. VIb
                                Klaudia Malcharek kl. VIb
                                Klaudia Trzepańska  kl. VIc
                                Oliwia Jadczyk kl. VIb

    rok szkolny 2012/2013

         - chorąży:     Jakub Ościk kl. VI c
     - zastępca chorążego:  Damian Tazbir kl. VIc 
     - asysta:         Michalina Madejczyk  kl. VIc
                                Wiktoria Gala kl. VIc
                                Julia Kowalska  kl. VIa
                                Szulc Karolinakl. VIa