Świetlica z dożywianiem

swietlica2.jpg [300x113]Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad uczniem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania dzieci i młodzieży. Świetlica szkolna wspomaga rozwój dziecka, rozwija  jego zdolności, zainteresowania. Zapewnia wypoczynek, stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie radości i twórczego działania. Organizuje zajęcia ruchowe, plastyczne, przygotowuje uroczystości szkolne, rozwija czytelnictwo, stwarza odpowiednie warunki do odrabiania zadań domowych. Świetlica szkolna to miejsce tętniące życiem, w niej  pracują ludzie wielkiego serca, dla których każde dziecko jest ważne, potrzebne, kochane, którzy znają radości i problemy każdego wychowanka.

 

Świetlica udostępniona jest wszystkim uczniom codziennie

od poniedziałku do piątku w godzinach :

 

PONIEDZIAŁEK: 7:15 - 15:10
WTOREK: 7:15 - 15:10
ŚRODA: 7:15- 15:10
CZWARTEK: 7:15 - 15:10
PIĄTEK: 7:15 - 14:10

Wychowawcy świetlicy:

mgr Elżbieta Dworzyńska -kierownik świetlicy

mgr Anna Bartosik

mgr Paulina Nadajewka

mgr Anna Wszelaka

mgr Zofia Chabałowska

mgr Aldona Ciesielska - Krężlik

mgr Józef Woźniak

 GODZINY ODJAZDU AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

PONIEDZIAŁEK
KURS GODZINA MIEJSCOWOŚĆ
I 12:35

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga,Siódemka, Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 

  13:00

Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

II 14:30

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga, Siódemka,Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 Napoleonów, Huta Porajska, Gorzędów

 

  15:00 Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

WTOREK
KURS GODZINA MIEJSCOWOŚĆ
I 12:35

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga, Siódemka,Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 

  13:00

Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

II 14:30

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga, Siódemka,Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 Napoleonów, Huta Porajska. Gorzędów

 

  15:00

 Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

ŚRODA
KURS GODZINA MIEJSCOWOŚC
I 12:35

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga, Siódemka,Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 

  13:00

Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

II 14:30

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga, Siódemka,Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 Napoleonów, Huta Porajska, Gorzędów

  15:00

 Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

 

CZWARTEK
KURS GODZINA MIEJSCOWOŚĆ
I 12:35

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga,Siódemka, Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów 

 

  13:00

Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

II 14:30

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga,Siódemka, Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 Napoleonów, Huta Porajska, Gorzędów

  15:00

 Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

 

PIĄTEK
KURS GODZINA MIEJSCOWOŚĆ
I 12:35

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga, SiódemkaWłodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 

  13:00

Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

II 13:35

Danielów, Koźniewice, Aleksandrów, Gałkowice, Ozga,Siódemka, Włodzimierz, Pytowice, Podjezioro, Szpinalów

 Napoleonów, Huta Porajska, Gorzędów

 

  14:00 Ochocice, Barczkowice, Dąbrowa, Michałów

 

 

ZAJĘCIA, JAKIE PROPONUJE ŚWIETLICA SZKOLNA
UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY:

  •    opieka nad uczniami przed rozpoczęciem lekcji i po zakończonych lekcjach,
  •   pomoc wychowawcy ( także rówieśników) w odrabianiu zadania domowego,
  •   możliwość organizacji samopomocy koleżeńskiej ( tzw. klasowe "douczanie) ,
  •   zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe,
  •   zajęcia z kultury żywego słowa,
  •   gry i zabawy integrujące grupę świetlicową,
  •   realizacja scenariuszy zajęć świetlicowych i wychowawczych dostosowanych do bieżącej tematyki  ( kalendarza, aktualnych wydarzeń, oczekiwań i potrzeb uczniów),
  •   zajęcia na wolnym powietrzu - gry i zabawy na Orliku oraz nowym placu zabaw , piesze wycieczki - zależnie od pogody i pory roku.