Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 

RADA RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃSKU

 

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

w roku szkolnym 2018/2019

 

p.Anna Alama - przewodnicząca

p.Jarosław Kozik - zastępca przewodniczącej

p.Katarzyna Karpińska - skarbnik

p.Arkadiusz Górny - sekretarz

 

p.Agnieszka Ociepska, p.Małgorzata Pawlik - komisja rewizyjna