Rada Rodziców

 

 

 

 

RADA RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃSKU

 

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

 

Waldemar Zbierański - przewodniczący

Sylwia Wawrzyńczak - zastępca przewodniczącego

Jolanta Ziemba - sekretarz

Katarzyna Karpińska - skarbnik